Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

minerai
Play fullscreen
wróć i zostań
minerai
4685 065d 390
szkoda że PAN nawet nie walczył...
Reposted byzuttoisshodayoKaraluchowyBlokbecausefuckyouarancioneWakeUpInNewYork
minerai
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— R.Kapuściński
Reposted bykaoanattaly
minerai
4393 8921 390
Reposted bytobleroneKaraluchowyBlokSvartaVargenbecausefuckyoublueeyes88Mournfularancionesgrialux3hiperbadzievWakeUpInNewYorkheparynabudasitmakesmecalmenterthevoid
minerai
W każdym z nas żyją dwa wilki. Jeden żywi się nienawiścią i złością, drugi miłością i światłem. Wygrywa ten, którego karmisz.
Reposted fromkaoa kaoa
minerai
Rok od naszego ostatniego spotkania, rozmowy, gestu. A ciągle mam Cię gdzieś z tyłu głowy.

''True love will never die ''
Reposted bynattaly nattaly

May 10 2015

minerai

February 22 2015

minerai
Ostatnio tęsknie za kimś, za kim już nie powinnam...

May 14 2014

minerai
Reposted fromdobby dobby viasonaive sonaive

April 12 2014

minerai
I’m wasted, losing time
I’m a foolish, fragile spine
I want all that is not mine 
I want him but we’re not right 
(...)
Suffocator
Oh no
I’m sorry if I smothered you
I sometimes wish I’d stayed inside
My mother
Never to come out!
— daughter-smother
minerai

April 06 2014

minerai
Play fullscreen
muzyka i kpa sprawiły, że nie rozkminiam tego czego zdecydowanie nie powinnam
Reposted bySvartaVargen SvartaVargen
minerai
7648 6faa 390
w punkt!
Reposted bymarlbororlred-trainersGabreiilamrrru

April 04 2014

minerai
2713 a693 390
Reposted fromiloftdesign iloftdesign viasalami salami
minerai
3878 19f8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
5572 db99 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaTalkAboutMe TalkAboutMe
minerai
0198 bc49 390
Reposted fromkarolinciaka karolinciaka viatarczyn tarczyn
minerai
Reposted fromLTF LTF viahiperbadziev hiperbadziev

April 03 2014

minerai
Serio mam już serdecznie dość.
Reposted bysleeplessdiarypartyhardorgtfo

March 27 2014

minerai
Zapisałaś się? ;-)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl